UNICONS TC : Crystalline Waterproofing Slurry


Share
Description
UNICONS TC : Crystalline Waterproofing Slurry

วัสดุกันซึม โดยการตกผลึกคริสตัลแทรกซึมเข้าไปในคอนกรีต
UNICONS-TC   คือ  สารประกอบหนึ่งส่วน สามารถผ่านทะลุวัสดุทำจากซีเมนต์ที่ป้องกันการแทรกซึมของน้ำ และปกป้องโครงสร้างคอนกรีตทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งที่สร้างอิฐได้อย่างลึก และต้านทางต่อแรงดันสูงและไม่กีดขวางต่อการระเหยเป็นไอ (ให้คอนกรีตได้ “หายใจ”) UNICONS-TC  ประกอบด้วยสารเคมีกันน้ำที่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกับความชื้นและปูนขาวอิสระในคอนกรีต , สร้างความผลึกที่สมบูรณ์ที่ไม่ละลายซึ่งจะทำการปิดผนึกรูเล็กๆ และการกะเทาะเล็กน้อยจากการหดตัวสามารถผ่านทะลุต้านทานต่อแรดันน้ำสูงได้และกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับคอนกรีตสารเคมีกันน้ำยังคงทำงานได้ตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างและเป็นการปิดผนึกถาวรต่อการผ่านทะลุของน้ำ
- ซ่อมแซมแตกร้าวด้วยตัวเองได้ถึง 0.5 มิลลิเมตร
- ทนต่อแรงดันของน้ำได้สูงถึง 130 เมตร
- ประสิทธิภาพกันซึมดีขึ้นเมื่อสัมผัสกับน้ำ
- สามารถติดตั้งลงบนพื้นผิวที่เปียกชื้นได้ดี
- ติดตั้งได้ทั้งด้านที่รับน้ำ (Positive side) และด้านตรงกันข้ามกับน้ำ (Negative side)
- ผ่านมาตรฐานน้ำดื่ม
- เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน

VDO
Download
Today
85
This Month
1,561
Total
134,809